Celem zajęć jest zdobycie kompetencji z zakresu redagowania wielostronicowej publikacji w oparciu o zasady prawidłowego składu komputerowego oraz możliwości programu Adobe InDesign.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie możliwości darmowego programu GIMP oraz komercyjnego Adobe PhotoShop przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej.