Meeting people (Poznajmy się)

Leisure time (Czas wolny)

Food & drink (Jedzenie i picie)
House and home (Mieszkanie)
Health & disease (Jak się czujesz?)
Around the town (Orientacja w mieście)
Daily routines (Dzień powszedni)
Family and relatives (Rodzina i krewni)
Doing the shopping, buying presents (Zakupy i prezenty)