Zakres tego modułu obejmuje zagadnienia budowy, zasad działania oraz obsługi komputerów klasy PC. Omówione są główne pojęcia związane z technologią informatyczną, wykorzystaniem oprogramowania użytkowego oraz sieci informatycznych. Przedstawione są również zastosowania technologii informatycznej w życiu codziennym, edukacji oraz jej wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, obejmuje problematykę bezpieczeństwa użytkowania systemów informatycznych (ochrona danych, wirusy komputerowe) i kwestie prawa autorskiego.