Moduł ten zapewnia nabycie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania edytora tekstu (Microsoft Word 2007) do przygotowywania dokumentów tekstowych, ich modyfikacji oraz drukowania. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności tworzenia i formatowania tabel, dodawania elementów graficznych, wykorzystywania korespondencji seryjnej w pracy biurowej oraz wymiany danych pomiędzy aplikacjami systemu operacyjnego, np. importowanie wykresów z arkusza kalkulacyjnego.