W module tym zostanie przekazana niezbędna wiedza do wykorzystania arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel 2007) w przygotowywaniu zestawień liczbowych, wykonywania na nich obliczeń oraz przedstawianie wyników w postaci wykresów. Swobodne korzystanie z wbudowanych funkcji matematycznych, statystycznych, itp. oraz tworzenie formuł ma pozwolić użytkownikom na opracowywanie różnorodnych prognoz, sprawozdań i raportów finansowych, itp.