Moduł ten zapewnia uzyskanie umiejętności z zakresu projektowania, wykonania oraz wykorzystania bazy danych (Microsoft Access 2007) do zarządzania dużymi zasobami danych. Uczestnik pozna podstawowe zasady projektowania tabel, możliwości wyszukiwania danych oraz ich sortowania, tworzenia formularzy, a także przygotowywania raportów.