Zakres modułu obejmuje zagadnienia umożliwiające nabycie umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie technik graficznych do stworzenia prezentacji w programie Microsoft Power Point. Uczestnik kursu pozna zasady tworzenia i zarządzania slajdami, umieszczania na nich dowolnych obiektów (tekst, grafika, wykresy) oraz wzbogacanie prezentacji o efekty animacji. Poza tym uzyska wiedzę na temat możliwości wykorzystania prezentacji w nauczaniu i szeroko pojętym biznesie.