Moduł dla zdających egzamin B2 ECDL.
Uczestnicy tego kursu uzyskają niezbędną wiedzę do efektywnego wykorzystywania ogólnoświatowej sieci komputerowej (Internet) w pozyskiwaniu informacji oraz sprawnego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Szczegółowo zostaną omówione możliwości przeglądarek stron WWW, sposoby poruszania się w Internecie, używanie wyszukiwarek informacji oraz tworzenie zakładek w celu zapamiętywania znalezionych stron WWW. Ponadto przedstawione zostaną zasady korzystania z poczty elektronicznej (wysyłanie, odczytywanie, odpowiadanie na wiadomości), a także zarządzanie skrzynką pocztową (konfiguracja, książka adresowa, itp.).